ภาพถ่าย ถ่ายภาพ ถ่ายรูป อบรมถ่ายภาพ เทคนิคการถ่ายภาพ  ohophoto.com
English ดำรง ค้าเจริญ


   Webmaster : วิทยากร คุณดำรง ค้าเจริญ   จุดเด่น...

 อบรมถ่ายภาพกับเรา 
 มี Workshop ตลอด
 สอนตั้งแต่เริ่มต้นใช้
 กล้องถ่ายรูป .. จนถึง
 วิธีหารายได้จากกล้อง
 และการถ่ายรูปของคุณ
 คุ้มสุด ๆ คลิกบรรยากาศเป็นกันเอง


กล้องเล็ก ๆ ก็เรียนได้

ปฏิบัติจริง ๆ ภาคบ่าย


อาหารเที่ยงเต็มอิ่ม

ผู้อบรมทุกเพศทุกวัย        ผู้บริหารเว็บไซต์ ohophoto.com และวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้
  ประสบการณ์ จากการจำหน่ายภาพทั้งใน/ ต่างประเทศ นับ 1000 ภาพ
เป็นช่างภาพ Exclusive ของ istockphoto.com

ผลงานขายภาพคลิกชมได้ที่นี่ istockphoto.com/dangdumrong
***
  เป็นวิทยากรอบรม ให้กับหน่วยงานต่างๆ เช่น บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง
  บริษัทไทยยามาฮ่า ร้านจำหน่าย กล้อง EC-mall เ็ป็นต้น และ เป็นอาจารย์
   พิเศษ ให้กับสถาับันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษา ,
   สถาบันราชภัฏสวนดุสิต และ อีกหลายหน่วยงาน หลายสถาบัน
  (คลิกชมภาพอบรมให้กับองค์กร และ สถาบันต่าง ๆ ที่นี่)
  
ดำรง ค้าเจริญ วิทยากรฝึกอบรม และ Webmaster ohophoto.com

        คุณ ดำรง ค้าเจริญ เป็นวิทยากรหลัก ของ ohophoto.com
   เว็บไซต์ถ่ายทอดความรู้ด้าน การถ่ายภาพ ที่ีมีผู้ให้ความสนใจ เข้าอบรม 
   ในทุกกลุ่มอายุ และ หลายอาชีพ    มากกว่า 3,000 ท่าน และ
   เปิดอบรมมากแล้ว    มากกว่า 150 รุ่น
   เช่น หลักสูตร เทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้น ระดับกลาง
   ระดับสูง เทคนิคการใช้ Flash  การถ่ายภาพงานพิธี งานแต่งงาน
   รับปริญญา เทคนิคการถ่ายภาพ ในงานประชาสัมพันธ์
    และ ทริปถ่ายภาพอีกหลายครั้ง
    
    ผลงาน ภาพถ่ายของคุณ ดำรง ค้าเจริญ

    คุณดำรง ค้าเจริญ มีประสบการณ์ในหลากหลายอาชีพ และ นำความรู้
    และ ประสบการณ์ ในแต่ละด้าน มาผสมผสานกันเพื่อให้การอบรม และ
    เรียนรู้ ได้ประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะ 3 ด้่านหลัก ได้แก่

    1. ประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพ นับ 10 ปี ถ่ายภาพจำหน่ายทั้งในและ
         ต่างประเทศ ประสบกาณ์ถ่ายภาพ งานพิธี สินค้า และอีกมากมาย
         ไม่นับรวม ความสนใจ ตั้งแต่วัยเด็ก ตั้งแต่ยืมกล้องเพื่อนใช้ และ
         ซื้อหนังสือถ่ายภาพเล่มแรก เมื่อกว่า 20 ปีที่แล้ว และ ใช้กล้อง
         ถ่ายภาพตลอดมาทั้งขณะเรียน และ ทำงานในบริษัทเอกชน
         จนบัดนี้ นำงานที่รัก มาสร้างรายได้และ เผยแพร่เทคนิคให้ทุกท่าน
         เป็นช่างภาพไทยจำนวนไม่กี่คนที่ได้รับรายได้เป็นเช็คต่างประเทศ
         จากการถ่ายภาพโดยเฉพาะ คือมืออาชีพอย่างแท้จริง ถ่ายภาพ
         จนเ็ป็นอาชีพไ้ด้ และ ได้รับมาตรฐานสากล ด้วยผลงาน

    2. ประสบการณ์ ในฐานะ วิทยากรฝึกอบรม กว่า 15 ปี เช่นกัน ในงาน
        บริษัทเอกชน จนเป็นผู้บริหารระดับสูง ระดับผู้จัดการทั่วไป ในบริษัท
        เอกชนขนาดใหญ่ จัดอบรมและ ฝึกอบรม ในหลายรูปแบบ ทำให้การ
        อบรมของ ohophoto เ้ข้าใจง่าย และ เป็นกันเอง ได้ความรู้เต็มที่
        เราเป็นผู้เริ่มต้นคนแรกที่เน้น คำว่า Workshop จนมีเว็บไซต์และ
        สถาบันต่าง ๆ จัดการอบรมแบบ workshop ตามมาอีกหลายแห่ง
        และ เป็นผู้ริเริ่มหลักสูตรฝึกอบรม ที่ไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทย
        เช่น การสอนการส่งภาพขายต่างประเทศ การใช้ Flash แบบเต็มวัน
        เป็นต้น

     3. คุณดำรง ค้าเจริญ เป็นผู้บริหารเว็บไซต์ มากกว่า 20 website
        มีความรู้ และ ประสบการณ์ในด้านการตลาดบนเว็บไซต์ จึงนำความรู้
        ด้านการถ่ายภาพ มาเผยแพร่ ให้ผู้สนใจได้ รับ อย่างหลากหลายใน
       เว็บไซต์ ohophoto.com แห่งนี้ นอกจากนี้ยัง เป็นวิทยากร อบรม
        หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ ให้ได้ประโยชน์สูงสุด อีกด้วย

       ด้วยความรู้ความสามารถ ในหลาย ๆ ด้านที่กล่าวมา
     จึงทำให้การอบรม  ถ่ายภาพที่ ohophoto.com
     คือการอบรมของมืออาชีพ โดยแท้จริง ..
     มืออาชีพด้านการถ่ายภาพ ผู้มีรายได้ จากการขายรูปภาพ
     มืออาชีพด้านการฝึกอบรม จากประสบการณ์ฝึกอบรมกว่า 15 ปี
     และ มืออาชีพด้านเว็บไซต์ ถ่ายทอดและให้แนวคิดได้ทันคนรุ่นใหม่
     เป็นผลให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คุณดำรง ค้าเจริญ ไ้ด้ฝึกอบรม
     ให้กับผู้สนใจในงานถ่ายภาพ ไปแล้วกว่า 3000 ท่าน และ กว่า 100 รุ่น
     ตั้งแต่เด็กอายุ 8 ขวบไปจนถึง ข้าราชการผู้ใหญ่ ที่เกษียณอายุแล้ว
     นักธุรกิจ และ ผู้สนใจในการถ่ายภาพทุกเพศ ทุกวัย ด้วยความเป็นกันเอง
     เสมอมา จนมีผู้บอกต่อ กันปากต่อปาก ผู้ปกครอง อุ่นใจ นำบุตรหลาน
     มาฝากไว้ในห้องอบรมได้อย่างสบายใจ .. นี่คือ บริการด้วยใจ และ
     ด้วยประสบการณ์และผลงานของเรา ohophoto.com  

     ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และ สนับสนุนเรา
     มาด้วยดี ตลอดครับ

     

    สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมกับเรา
    คลิกรูปภาพด้านล่างเพื่ออ่านรายละเอียด..     ได้ครับ

ดำรง ค้าเจริญ

     

     ผลงาน ภาพถ่ายของคุณ ดำรง ค้าเจริญ

        
 
พันธมิตรหลักของเรา / VCD ถ่ายภาพ