ภาพถ่าย ถ่ายภาพ ถ่ายรูป อบรมถ่ายภาพ เทคนิคการถ่ายภาพ  ohophoto.com
English

 

1.2 เทคนิคถ่ายภาพ ระดับกลาง  ต้องการดูข้ออื่น ๆ คลิกที่นี่
 คือ เทคนิคที่ไม่ยากเกินไป และ ผู้ที่มีกล้องทุกคน ควรจะใช้ได้ มีดังนี้ .
   จุดเด่น...

 อบรมถ่ายภาพกับเรา 
 มี Workshop ตลอด
 สอนตั้งแต่เริ่มต้นใช้
 กล้องถ่ายรูป .. จนถึง
 วิธีหารายได้จากกล้อง
 และการถ่ายรูปของคุณ
 คุ้มสุด ๆ คลิกบรรยากาศเป็นกันเอง


กล้องเล็ก ๆ ก็เรียนได้

ปฏิบัติจริง ๆ ภาคบ่าย


อาหารเที่ยงเต็มอิ่ม

ผู้อบรมทุกเพศทุกวัย

Middle 02 เราจะควบคุม ความเร็วชัตเตอร์ ได้อย่างไร


 
    หลังจากเรารู้แล้วว่า ความเร็วชัตเตอร์ มีผลกับภาพอย่างไร แล้วจะไปตั้งค่าความเร็ว
 ก่อนถ่ายภาพได้อย่างไร ปรกติ นักถ่ายกล้องมือใหม่ มักจะตั้งโหมดเป็น Auto ไว้เสมอ
 เพราะ กดอย่างเดียว แต่ตอนนี้ท่านศึกษาระดับกลาง แล้ว ต้องเปลี่ยนแล้วครับ
    หากต้องการควบคุมความเร็วชัตเตอร์ ก่อนถ่ายภาพ ควรใช้ Mode Tv หรือ M
 ดูรูปด้านล่างประกอบ Tv นี้กล้อง บางตัวอาจใช้คำว่า S แทน ซึ่งแปลว่า Shutter Value
 ก็คือค่าความเร็วชัตเตอร์ ซึ่งเป็นตัวเดียวกัน แต่คำว่า Tv ย่อมาจาก Time Value

                      
       ภาพที่ 1 การควบคุมความเร็วชัตเตอร์ ให้ตั้ง ค่าที่โหมด ไปที่ Tv หรือ S (บางตัว)

                      

         

       ภาพที่ 2 เมื่อตั้งต่า Tv แล้ว เราก็สามารถควบคุม ค่าได้โดยดูที่จอภาพ อย่างในรูป
 ค่าความเร็วอยู่ที่ 1/60 วินาที ซึ่งเราสามารถปรับได้ตามภาพที่ต้องการ


                      
       ภาพที่ 3 หากใช้ Mode M ก็จะทำเช่นเดียวกัน แต่โหมด M จะมีค่า F ด้วย ซึ่ง
 เราจะเรียนรู้เรื่องค่า F ในบทต่อ ๆ ไปครับ
                   


  สรุป เราได้อะไรจากบทนี้
        1. มือใหม่ ใช้แต่โหมด Auto แต่ ผู้ที่เก่งขึ้น จะเริ่มใช้โหมดอื่น มากขึ้น
        2.
เราควบคุมความเร็วชัตเตอร์ได้โดยใช้ Mode Tv หรือ M
        3. ความเร็วชัตเตอร์ แต่ละขั้น เรียงจาก น้อยสุด (เปิดน้อยสุด) ไป มาก...เป็นดังนี้
           1/8000 , 1/4000 , 1/2000 , 1/1000 , 1/500 , 1/250 , 1/125 ,
           1/60 , 1/30 , 1/15 , 1/4 , 1/2 , 1" วินาที ,.... , 30" B เป็นต้น
           โดยที่ชัตเตอร์ B คือ ผู้เวลาที่กำหนดเองโดยผู้ถ่ายภาพ
        4. กล้องแต่ละตัวไม่ได้มี ครบทุกค่า ดังนี้ ท่านต้องตรวจดูว่ากล้องของท่าน สามารถ
           ตั้งความเร็วชัตเตอร์ได้เร็วสุด และ นานสุดเท่าใด เพื่อประกอบการถ่ายภาพ   
   พบกันได้ ที่การฝึกอบรมของเรานะครับ มีความรู้อีกมากมายที่จะแบ่งปัน
  การอบรมของเรา เป็นกันเอง พิสูจน์แล้วกว่า 100 รุ่น ขอบคุณทุกกำลังใจครับ


สนใจจองฝึกอบรม การถ่ายภาพคลิกที่นี่......

        
 
พันธมิตรหลักของเรา / VCD ถ่ายภาพ