ภาพถ่าย ถ่ายภาพ ถ่ายรูป อบรมถ่ายภาพ เทคนิคการถ่ายภาพ  ohophoto.com


การจองจะมีผลเมื่อท่านชำระค่าอบรมแล้วเท่านั้นครับ ไม่ชำระถือว่าสละสิทธิ์

บัญชีโอนเงินค่าอบรม และ บริการ
ของ ohophoto.com (บัญชีนี้เท่านั้นนะครับ ไม่ใช้บัญชีอื่นครับ)

 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยถนนดินแดง
      ประเภท บัญชีออมทรัพย์

      ชื่อบัญชี นายดำรง ค้าเจริญ

      เลขที่ 144-2-07354-2
(ชื่อและบัญชีนี้เท่านั้นครับ)

ชำระเต็มจำนวน ไม่มีการเก็บเงินที่ห้องอบรม หรือ ใน Trips ครับ


อย่าลืม
ส่งข้อความแจ้งการชำระเงิน ทาง Facebook หรือ Line
facebook.com/OhophotoClub
ของกระผมที่ท่านได้รับข้อมูลการอบรม
ขอบพระคุณทุก ๆ ท่านเป็นอย่างสูง

  บัญชีนี้เราสามารถตรวจการโอนเงินของท่านได้ออนไล์ อัติโนมัติ ท่านไม่ต้องสแกน
       หรือ ส่งแฟกซ์ใด ๆ ตามมาครับ

    
  
  
   ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนบริการของเรา
แล้วพบกันในวันฝึกอบรมนะครับ
แผนที่อบรมถ่ายภาพ
กรุณาดูโรงแรมให้ตรงกับวันที่ ท่านอบรมนะครับ

...
คลิกรูปข้างล่างเพื่อดูแผนที่ท


      

 
พันธมิตรหลักของเรา