ภาพถ่าย ถ่ายภาพ ถ่ายรูป อบรมถ่ายภาพ เทคนิคการถ่ายภาพ  ohophoto.com
English
วิทยากรรับเชิญ อบรมให้ สถาบัน หน่ายงาน องค์กรต่าง ๆ ทั้งของรัฐบาล และ เอกชน
อบรมด้านการถ่ายภาพ ให้กับ หน่วยงานของรัฐ และ เอกชน
   จุดเด่น...

 อบรมถ่ายภาพกับเรา 
 มี Workshop ตลอด
 สอนตั้งแต่เริ่มต้นใช้
 กล้องถ่ายรูป .. จนถึง
 วิธีหารายได้จากกล้อง
 และการถ่ายรูปของคุณ
 คุ้มสุด ๆ คลิกบรรยากาศเป็นกันเอง


กล้องเล็ก ๆ ก็เรียนได้

ปฏิบัติจริง ๆ ภาคบ่าย


อาหารเที่ยงเต็มอิ่ม

ผู้อบรมทุกเพศทุกวัยคุณดำรง ค้าเจริญ Webmaster ของ ohophoto.com ได้รับเกียรติ
ให้เป็นวิทยากรฝึกอบรม ให้กับหน่วยงาน และ องค์กร ต่าง ๆ มากมาย
ทั้งของรัฐบาล และ เอกชน เฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพ
ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และ ต่างจังหวัด เชิญชมภาพด้านล่างครับ
..
 ไม่นับรวมการเป็นวิทยากรฝึกอบรม ในอดีตที่ทำงานเป็นผู้จัดการ
ฝ่ายฝึกอบรม ทำงานด้านฝึกอบรม กว่า 15 ปี
..

  ติดต่อวิทยากรได้โดยตรงที่
E-mail : dangohophoto@gmail.com 


ชมบรรยากาศส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม หน่วยงานต่าง ๆ
ต้องขออภัยที่ลงไม่ครบทุกหน่วยงานที่ไปฝึกอบรมมานะครับ
และ ขอบพระคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความไว้วางใจ ohophoto.com

 
กระทรวงยุติธรรม

เทคนิคการถ่ายภาพ
เมื่อ 8 กันยายน 2553 คลิกที่ภาพเพื่อชมเพิ่มเติมครับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

การถ่ายภาพและ ฟิลม์เอ็กซ์เรย์ แพทย์เฉพาะทาง ออร์โธปิดิกส์
เมื่อ 10 มิถุนายน 2553 คลิกที่ภาพเพื่อชมเพิ่มเติมครับ


สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 4 รุ่นทั้งใน
และนอกสถานที่ ในช่วงปี 2551 ที่ผ่านมา คลิกที่ภาพเพื่อชมเพิ่มเติมครับ


บริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด
เมื่อ 25กรกฏาคม 2550 คลิกที่ภาพเพื่อชมเพิ่มเติมครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
เมื่อ 17-18 กันยายน 2552 คลิกที่ภาพเพื่อชมเพิ่มเติมครับ


อบรมกลุ่มย่อย เน้นพิเศษ บริษัท สุพีเิดิร์ม จำกัด
เมื่อ 4-5 กันยายน 2551 คลิกที่ภาพเพื่อชมเพิ่มเติมครับ


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
เมื่อ 6 มีนาคม 2552 คลิกที่ภาพเพื่อชมเพิ่มเติมครับ


บริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด
เมื่อ 3 กรกฏาคม 2550 คลิกที่ภาพเพื่อชมเพิ่มเติมครับ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลาเขต 2
เมื่อ 1 สิงหาคม 2551 คลิกที่ภาพเพื่อชมเพิ่มเติมครับ


วิทยากร ทริปถ่ายภาพ ท่องเที่ยวอยุธยา กับ EC-Mall
สำหรับลูกค้า ร้านขายอุปกรณ์ถ่ายภาพ EC-Mall กว่า 10 รุ่น

คลิกที่ภาพเพื่อชมเพิ่มเติมครับด้านบนเป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม หน่วยงานต่าง ๆ
ต้องขออภัยที่ลงไม่ครบทุกหน่วยงานที่ไปฝึกอบรมมานะครับ
และ ขอบพระคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความไว้วางใจ ohophoto.com

        
 
พันธมิตรหลักของเรา / VCD ถ่ายภาพ