เที่ยวเมืองจีน ภาพเมืองจีน ประเทศจีน
 HOME     ชมภาพตัวอย่างสวย ๆ ด้านล่างสุดหน้าีนี้ นับ 100 ภาพ ภาพจำนวนมากอาจช้าสักนิด.. นะครับ

  

   ประเทศจีนเป็นประเทศที่คนได้นิยมไปท่องเที่ยวมากที่สุดประเทศหนึ่ง ในซีดีมีทั้งกรุงปักกิ่ง และเซี่ยงไฮ้
   ohophoto.comนำภาพมาให้ท่านชมแล้ววันนี้ ตามคำขวัญของเรา ไม่ได้ไป แต่ก็ได้เห็น

   
(ภาพชุดนี้เป็นภาพชุดเก่าที่ถ่ายเก็บไว้นานแล้ว รูปแบบหน้านี้จึงไม่เหมือนกับหน้าอื่น ๆ ครับ)
สนใจชมภาพท่องเที่ยวชุดอื่น ๆ คลิกที่นี่ ทริปถ่ายภาพ


ภาพในชุดนี้ ประกอบด้วย

  1.ภาพชีวิต ผู้คน อิริยาบถ และ หลากหลายมุมมอง มีแทรกอยู่ทุกช่วงของซีดีภาพ
  2.เมืองหังโจว ทะเลสาบซีหู สะพานด้วน อันเป็นตำนานเรื่อง นางพญางูขาว ภาพที่ 3 - 33
  3.ศาลงักฮุย วีรบุรุษแห่งชาติ ผู้รักชาติยิ่งชีพตนเอง ในสมัยซ่งใต้ และเป็นตำนาน สถานที่เกิด ปาท่องโก๋
  และ ฉินไขว้ ขุนนางกังฉินผู้ใส่ร้ายงัยฮุยจนถูกประหารชีวิต ภาพที่ 34 - 43
  4.ไร่ชาที่หังโจว บ้านชาวไร่ และ แสงสียามราตรี ภาพที่ 47 - 53
  5.สวนอวี้หยวน ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ราชวงศ์หมิง และ ชิง มีความงดงามมาก มีกำแพงมังกรอังเลืองชื่อ
  พร้อมทั้งร้านค้ามากมาย ที่มีสินค้าขายอย่างคึกคัก สะพาน 7 เลี้ยว 9 เลี้ยว ภาพที่ 55 -74
  6.บรรยากาศแห่งเซี่ยงใฮ้ ความเจริญ และ ถนนนานกิง แหล่งช้อป ที่ขึ้นชื่อ ภาพที่ 75 - 88
  7.หอไข่มุก ที่สูงถึง 468 เมตร ขึ้นไปแล้วเห็นเซี่ยงไฮ้ยามราตรี ภายในที่งดงาม ลอดอุโมงค์ไฮเทค
  มาก็จะเห็นภาพ ที่งดงาม ณ หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ภาพที่ 89 -107
  8.กายกรรมปักกิ่ง ที่น่าดูชม หลายชุด หลังจากนั้นก็เป็นภาพ เปิดปักกิ่ง อาหารที่ดังมาถึงไทย ภาพที่ 129 - 155
  9.หอฟ้าเทียนถาน หอบวงสรวงฟ้าเทียนถาน สถานที่ฮ่องเต้บวงสรวงเทพดาฟ้าดินให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล
  พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ ทวยราษฎร์ อยู่เย็นเป็นสุข ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง
  อาคารไม้ซึ่งมีความวิจิตรก่อสร้างเป็นทรงกลมสูง 39 เมตร ซึ่งไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียวในการก่อสร้าง และ
  ผู้คนที่มาออกกำลังกาย ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ล้านน่าสนใจ ภาพที่ 157 - 176
  10.จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก และ อนุสรณ์สถานรำลึกประธานเหมาเจ๋อตุง
  ภาพที่ 185-191
  11. พระราชวังโบราณ หรือพระราชวัง ต้องห้ามซึ่งอดีตเคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิ์แห่งราชวงศ์หมิงและชิง
  ภายในประกอบด้วยห้องต่าง ๆ ถึง 9,999 ห้อง บนเนื้อที่กว่า 7,200 ตรม. ภาพที่ 192 – 226
  12. วัดลามะ ซึ่งในอดีตเคยเป็นพระราชวังเก่าที่ประทับของจักรพรรดิ์ หย่งเจิ้นองค์ชายสี่แห่งราชวงศ์ชิง
  และพระราชบิดาของจักรพรรดิ์เฉียนหลง นำท่านนมัสการองค์พระพุทธเจ้าปรางค์อดีต ปัจจุบัน และอนาคต
  เพื่อเป็นสิริมงคล ชมพระพุทธรูปไม้แกะสลักจากไม้จันทร์มีความสูงถึง 26 เมตร แต่เขาห้ามบันทึกภาพครับ
   ภาพที่ 233 – 245
  13. พระราชวังฤดูร้อน ของพระนางซูสีไทเฮา ภาพหงส์เหนือมังกร ภาพมังกรหลังหัก และ บรรยากาศภายใน
   พระราชวังที่สวยงาม ทั้งพรรณไม้ และ ทะเลสาบที่ใช้คนขุดและสร้างาขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่ ภาพที่ 251 – 268
  14. ประตูชัย หรือ กำแพงเมือง เป็นสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในทำเลที่ดี ที่รัฐบาลจีนอนุรักษ์ไว้ ภาพที่ 272 – 279
  15. กำแพงเมืองจีน หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งสร้างในสมัย จักพรรดิ์ฉินซีฮ่องเต้ มีความยาว 10,000 ลี้
   หรือ6,788 กิโลเมตร ใช้แรงงาน 300,000 คนใช้เวลาก่อสร้างนับ 10 ปี กำแพงเมืองจีนมีจุดเยี่ยมชมได้
   หลายที่มาก เพราะมีความยาวนับ 1000 กิโลเมตร จึงมีความงามต่างกันไปตามจุดเยี่ยมชม ภาพที่ 282 – 298


                 
                 
..... .. .. .. ..
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         

                                                ดูภาพตัวอย่างเพิ่มเิติมอีก 60 ภาพ คลิกที่นี่