ภาพถ่าย ถ่ายภาพ ถ่ายรูป อบรมถ่ายภาพ เทคนิคการถ่ายภาพ  ohophoto.com
English
Photobank
คือชื่อเล่นที่ผมใช้เรียก
การถ่ายภาพเพื่อส่งขายต่างประเทศ
เพราะเปรียบเหมือนการนำภาพไปเก็บไว้ในธนาคาร และ รับดอกเบี้ยครับ

สมัคร ถ่ายภาพขาย คลิก เลือก ด้านล่างครับ
เมื่อคลิกเลือกเว็บที่จะสมัคร จะต้องอ่าน มูลอีก 1 หน้าก่อนนะครับ เพื่อให้เกิดประโยชน์มากขึ้นครับ
แล้วจึง คลิกเลือก ค่ายที่ต้องการสมัครอีกครั้ง ค่อย ๆ อ่านใจเย็น ๆ จะได้ประโยชน์ครับ


    จุดเด่น...

 อบรมถ่ายภาพกับเรา 
 มี Workshop ตลอด
 สอนตั้งแต่เริ่มต้นใช้
 กล้องถ่ายรูป .. จนถึง
 วิธีหารายได้จากกล้อง
 และการถ่ายรูปของคุณ
 คุ้มสุด ๆ คลิกบรรยากาศเป็นกันเอง


กล้องเล็ก ๆ ก็เรียนได้

ปฏิบัติจริง ๆ ภาคบ่าย


อาหารเที่ยงเต็มอิ่ม

ผู้อบรมทุกเพศทุกวัย    ohophoto.com และวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้
  ประสบการณ์ จากการจำหน่ายภาพทั้งใน/ ต่างประเทศ นับ 1000 ภาพ
     

     ผลงาน ภาพถ่ายของคุณ ดำรง ค้าเจริญ

        
 
พันธมิตรหลักของเรา / VCD ถ่ายภาพ